• Aktualności

Kolportaż ulotek - jak zrealizować go prawidłowo

/

 

kolportaż

Kolportaż ulotek jest jedną z niewielu form reklamy, które można realizować w przestrzeni miejskiej. Uznaje się, że kolportaż umożliwia dotarcie do zróżnicowanej grupy docelowej Klientów, przy niskim współczynniku odrzucenia. 

Czy istnieje coś w rodzaju rzetelnego kolportażu ulotek ? Niestety, nie. Kolportaż ulotek jest wykonywany przez ludzi - często z tak zwanej "łapanki". Osoby te mają niewielkie doświadczenie zawodowe, często w ogóle wcześniej nie pracowały. Dlatego, zlecając kolportaż ulotek należy w pierwszej kolejności zweryfikować kim są pracownicy Agencji, jaki jest jej staż na rynki i referencje. 

Dlatego też, rzetelny kolportaż powinien być tożsamy z prawidłowym jego wykonaniem. Agencja kolportująca ulotki powinna określić jasne ramy realizacji i sposób raportowania. Jeżeli mamy zastrzeżenia co do faktycznej realizacji zlecenia, warto zastanowić się nad możliwością weryfikacji kampanii przez zewnętrzną kontrolą. To powinno ograniczyć do minimum ryzyko związane z zatajeniem faktycznego przebiegu kampanii i jej efektów.