• Aktualności

Dystrybucja

/

Dystrybucja – pośrednictwo między wydawcą a punktem sprzedaży lub bezpośrednim nabywcą.

O kolportażu mówimy w przypadku periodyków, a także utworów muzycznych lub programów komputerowych, zapisanych np. na nośnikach magnetycznych, płytach CD lub DVD. W przypadku tradycyjnych, papierowych wydań koszt kolportażu ma na ogół największy udział w cenie końcowej produktu. O kolportażu mówimy także w przypadku tzw. druków bezadresowych (np. ulotek).

Dystrybucja ulotek może być np. na terenie Warszawy , w tedy to będzie Dystrybucja ulotek Warszawie. Kolportowane ulotki , które będą przekazane do odpowiednich osób ,czyli kolportaż ulotek Warszawie , przekazane osobą które będą  wydawane , czyli wydawane  ulotki  warszawie.

Cały proces dystrybucji , który odpowiada za kolportowanie danej rzeczy .