• Aktualności

Rodzaje marketingu - Ambient

/

Ambient marketing to wszelkie formy marketingu niestandardowego. W zależności od współczesnych rozumień tego pojęcia, są to takie formy jak: marketing partyzancki, wirusowy, trendsetting, a także takie formy marketingu internetowego jak buzz marketing, e-mail marketing, gry marketingowe. Reklama na środkach komunikacji miejskiej (taxi, autobusy, tramwaje, metro), na przystankach - czyli outdoor oraz indoor (np. reklama w lokalach, reklama w klubach fitness, szkołach) może być również zaliczona do ambientu o ile działania lub wykorzystane nośniki są niestandardowe i/lub zaskakujace.